DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số TT Ký hiệu Nội dung Tải về
12421/UBND-PLĐTBXH - 24/9/2018 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý học viên trong các cơ sở cai nghiện ma túy. Tải về
22420/UBND-VX - 24/9/2018 V/v rà soát và đăng ký nhu cầu đặt tên đường năm 2019 Tải về
32415/UBND-PTCKH - 21/9/2018 ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 Tải về
42410/UBND-VP - 21/9/2018V/v kiến nghị cho chủ trương hỗ trợ khác để tính giá trị chênh lệch đối với các hộ dân có đơn kiến nghị thuộc Dự án mở rộng KDC Bắc Xuân An, tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
52400/UBND-NC - 21/9/2018 CV V/v giải trình một số vấn đề liên quan đến nội dung đơn phản ánh Tải về
6 2396/UBND-VP - 20/9/2018 V/v khắc phục những tồn tại Dự án 920 tại xã Hàm Thắng và Hàm Trí Tải về
72394/UBND-VP - 20/9/2018 V/v quản lý chặt chẽ diện tích 4,579 ha rừng tái sinh tại khu vực đất 04 Hà Ró xã Thuận Hòa. Tải về
82393/UBND-VP - 20/9/2018 V/v đăng ký danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2019 của huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
92392/UBND-NC - 20/9/2018 V/v nhanh chóng xây dựng báo cáo sơ kết bí mật Nhà nước năm 2018 Tải về
102390/UBND-VX - 20/9/2018 V/v phối hợp tham gia giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng toàn tỉnh năm 2018 Tải về
112388/UBND-BCD9 - 20/9/2018 V/v đồng ý xây dựng mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm. Tải về
122387/UBND-TH - 20/9/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
132386/UBND-NC - 20/9/2018 V/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tải về
142385/UBND-PTCKH - 20/9/2018 V/v chủ trương xử lý kỹ thuật, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình: Sửa chữa Nhà văn hóa khu phố Phú Xuân, Phú Long Tải về
152384/UBND-TH - 20/9/2018 V/v tham mưu nội dung trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân xã Đông Giang. Tải về
162382/UBND-PKTHT - 20/9/2018 V/v ý kiến thẩm tra dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận. Tải về
172381/UBND-PKTHT - 20/9/2018 V/v ý kiến thẩm tra dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 6.1 của Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận. Tải về
182380/UBND-PKTHT - 20/9/2018 V/v phúc đáp Công văn số 51/SDTT-CV của Công ty Cổ phần SD Trường Thành. Tải về
192376/UBND-KT - 19/9/2018 V/v vận động hộ dân còn lại hiến đất để thực hiện công trình Đường Phú Long – Ma Lâm – Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
202375/UBND-BQLDA - 19/9/2018 V/v đề nghị cho phép giải ngân vốn các công trình để xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Tải về
212370/UBND-PLĐTBXH - 18/9/2018 Công văn V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, xã Hàm Hiệp Tải về
222369/UBND-KT - 18/9/2018 V/v xin chủ trương thanh lý xe ô tô Tải về
232368/UBND-NC - 18/9/2018 CV V/v giải quyết một số vấn đề liên quan đến nội dung đơn phản ánh Tải về
242366/UBND-PKTHT - 18/9/2018 tăng cường tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn cho tất cả các cầu, tràn đường bộ trên các tuyến đường trên địa bàn huyện Tải về
252365/UBND-PKTHT - 18/9/2018 gửi hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 để xem xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng. Tải về
262364/UBND-KT - 18/9/2018 thực hiện yêu cầu của Sở Xây dựng liên quan đến công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình. Tải về
272363/UBND-PKTHT - 18/9/2018 V/v đề nghị phối hợp kiểm tra, cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương. Tải về
282361/UBND-PTNMT - 18/9/2018 Về việc: Đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Sản xuất gạch không nung”. Tải về
292360/UBND-PTNMT - 18/9/2018 Về việc: Đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn bổ sung cho thủy sản”. Tải về
302359/UBND-PTNMT - 18/9/2018 Về việc: Đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Nhà ăn và nhà nghỉ giữa ca cho CBNV - CNLĐ”. Tải về
312358/UBND-PTCKH - 18/9/2018 V/v tập huấn hỗ trợ phần mềm kế toán, quản lý tài sản và triển khai phàn mềm quản lý thư viện. Tải về
322355/UBND-PTCKH - 17/9/2018 v/v báo cáo cụ thể tình hình giải ngân các công trình sử dụng vốn nhà nước Tải về
332354/UBND-PTCKH - 17/9/2018 V/v sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa để thanh toán nợ công trình: Đường xóm 2-xóm 3, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú (phần huy động nhân dân đóng góp) Tải về
342353/UBND-PTCKH - 17/9/2018 hỗ trợ kinh phí mở Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức – Khóa 89 Hàm Thuận Bắc Tải về
352351/UBND-NC - 17/9/2018 V/v xử lý, truy thu tiền bồi, hoàn đào tạo đối với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Tải về
362350/UBND-NC - 17/9/2018 CV V/v rà soát, bổ sung báo cáo phục vụ giám sát theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
372349/UBND-BQLDA - 17/9/2018 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tải về
382348/UBND-PTCKH - 17/9/2018 V/v triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam Tải về
392346/UBND-PTCKH - 17/9/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2018 và xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019. Tải về
402342/UBND-PNV - 14/9/2018 ¬V/v đề nghị thẩm định danh sách nâng ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã Tải về
41340/UBND-VP - 14/9/2018 khẩn trương tham mưu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến các kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7731/BTC-NSNN ngày 28/6/2018 Tải về
422339/UBND-VP - 14/9/2018 thực hiện việc đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 Tải về
432338/UBND-PGDDT - 14/9/2018 V/v Khẩn trương vận động học sinh THCS ra lớp đầu năm học 2018 - 2019 Tải về
442337/UBND-VP - 14/9/2018 V/v xin hạ mặt bằng khu đất để sản xuất nông nghiệp có tận thu khoáng sản của bà Ngô Thị Thúy Quyền, tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính. Tải về
452336/UBND-VP - 14/9/2018 V/v cử người tham gia Tổ giam sát hoạt động khai thác quặng titan trên địa bàn tỉnh Tải về
462335/UBND-VP - 14/9/2018 V/v tăng cường xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi. Tải về
472334/UBND-VP - 14/9/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chính sách di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện. Tải về
482333/UBND-VP - 14/9/2018 V/v lập dự toán kinh phí để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ III năm 2019. Tải về
492330/UBND-VP - 14/9/2018 V/v thông báo điều tiết nước qua tràn hồ Hàm Thuận. Tải về
502328/UBND-VP - 14/9/2018 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi, giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 dự án khai hoang cấp đất cho đồng bào ở Đông Giang và La Dạ. Tải về
512320/UBND-VP - 13/9/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
522318/UBND-KT - 13/9/2018 V/v thực hiện xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. - Võ Văn Chương Tải về
532315/UBND-VX - 13/9/2018 V/v lập danh sách biến động thành viên trong hộ gia đình. Tải về
542303/UBND-VP - 12/9/2018 CV V/v phúc đáp Công văn số 107/TA-HNGĐ ngày 02/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện-Trương Thị hồng Thắng-Nguyễn Minh Tuân (Ma Lâm) Tải về
552300/UBND-VX - 12/9/2018 V/v đề nghị khen thưởng tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. (Phạm Văn Tỉnh - Ma Lâm) Tải về
562290/UBND-VP - 11/9/2018 V/v rà soát hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Phan Tý, thường trú thôn 3, xã Hàm Liêm. Tải về
572289/UBND-ĐM - 11/9/2018 V/v đăng ký danh sách cán bộ, công chức xã, thị trấn tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng về CNTT. Tải về
582288/UBND-VX - 11/9/2018 V/v tham mưu báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm. Tải về
592287/UBND-KT - 11/9/2018 V/v đề nghị sửa tên công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tải về
602285/UBND-PKTHT - 10/9/2018 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI Tải về
612272/UBND-VP - 7/9/2018 ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường cây cối hoa màu tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh. Tải về
622271/UBND-VP - 7/9/2018 V/v bồi thường thiệt hại do thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 làm nứt nhà dân. Tải về
632270/UBND-VP - 7/9/2018 - V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch của Huyện ủy triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tải về
642266/UBND-VP - 7/9/2018 vận động các hộ dân còn lại tại khu phố 1, thị trấn Ma Lâm tham gia thực hiện tốt kế hoạch làm điểm thu gom rác thải. Tải về
65 2265/UBND-VP - 7/9/2018 chủ trương dịch chuyển phần diện tích đất ở đã được cấp Giấy CNQSDĐ của hộ ông Lê Thanh Tâm thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra - Tầm Hưng Tải về
662262/UBND-VP - 7/9/2018 CV V/v chấm dứt thụ lý đơn kiến nghị của công dân-Lê Minh Hoàng (Phan Thiết) Tải về
672261/UBND-VP - 6/9/2018 CV V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân-Nguyễn Hưng-Thuận Minh Tải về
682257/UBND-VP - 6/9/2018 V/v rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu, báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Tải về
692251/UBND-VP - 6/9/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương Tải về
702250/UBND-VP - 6/9/2018 V/v thực hiện báo cáo kết quả công tác nội chính, kiểm soát ma túy và phòng, chống tham nhũng, lãng phí quý III/2018. Tải về