DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số TT Ký hiệu Nội dung Tải về
13008/UBND-NC3008/UBND-NC - 16/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân-Hồ Thị Mai Linh Tải về
23006/UBND-NC3006/UBND-NC - 16/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tạo Tải về
33001/UBND-KT3001/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v thông báo điều tiết nước qua tràn hồ Suối Đá. Tải về
42999/UBND-KT2999/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Mỹ Dung, thường trú thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.Tải về
52998/UBND-KT2998/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v ý kiến về vị trí khu đất xin thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư nông thôn Hàm Thắng- Hàm Liêm (giai đoạn 2) của Công ty TNHH Nguyên Bình. Tải về
62997/UBND-PTP2997/UBND-PTP - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ. Tải về
72995/UBND-KT 2995/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh & Dịch vụ Vàng Anh.Tải về
82993/UBND-KT 2993/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện một số công việc liên quan đến việc chuyển đổi công năng của làng nghề dệt thổ cẩm La Dạ Tải về
92990/UBND-PLĐTBXH2990/UBND-PLĐTBXH - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v báo cáo thay đổi, bổ sung danh sách người có công với cách mạng xây dựng nhà ở do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ Tải về
102989/UBND-PVHTT2989/UBND-PVHTT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v thông báo lịch đào tạo sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến và phần mềm Một cửa điện tử.Tải về
112988/UBND-KT2988/UBND-KT - 13/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, đề xuất lại việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Hàm Thuận Bắc đối với hồ sơ ông Nguyên Văn Sáu, tại xã Hàm Hiệp. Tải về
122984/UBND-KT2984/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, thường trú thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận BắcTải về
132983/UBND-KT2983/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, thường trú thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
142982/UBND-KT2982/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v có ý kiến về việc sử dụng gỗ khai thác tận dụng trong khu dân cư của UBND xã Đông Giang. Tải về
152981/UBND-KT2981/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v khai thác số cây Keo lá tràm và Xà cừ trong khuôn viên trụ sở xã Hàm Chính.Tải về
162980/UBND-TH2980/UBND-TH - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v xin chủ trương làm việc với người nước ngoài. Tải về
172978/UBND-KT2978/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v khẩn trương thưc hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1804/UBND-KT, ngày 27/6/2017. Tải về
182977/UBND-NC2977/UBND-NC - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v phòng ngừa, ngăn chặn đối với các hoạt động tiếp nhận vốn nước ngoài.Tải về
192974/UBND-KT2974/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, rà soát lập danh sách các trường hợp nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai tại các xã Hàm Thắng, Hàm Liêm và Hàm Chính. Tải về
202973/UBND-PVHTT2973/UBND-PVHTT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v xin chủ trương chuyển đổi công năng Sân bóng đá xã Hàm Thắng Tải về
212972/UBND-PTCKH2972/UBND-PTCKH - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v báo cáo kết quả thực hiện công trình phúc lợi Tải về
222970/UBND-NC2970/UBND-NC - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tăng cường xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trái phép trên địa bàn huyện. Tải về
232967/UBND-PLĐTBXH2967/UBND-PLĐTBXH - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v rà soát báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở. Tải về
242965/UBND-PKTHT2965/UBND-PKTHT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến mương thoát nước tổ 3 và tổ 4 thôn An Phú, xã Hàm Chính. Tải về
252963/UBND-KT2963/UBND-KT - 12/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông La Văn Hường, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
262959/UBND-KT2959/UBND-KT - 11/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tiếp tục triển khai thực hiện Dự án phát triển Hợp tác xã Việt Nam (VCED) trên địa bàn huyện.Tải về
272957/UBND-NC2957/UBND-NC - 11/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của 03 hộ kinh doanh tại thôn 1, xã Hàm Đức Tải về
282954/UBND-PTCKH2954/UBND-PTCKH - 11/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Tải về
292950/UBND-NC2950/UBND-NC - 11/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án. Tải về
302949/UBND-VP2949/UBND-VP - 11/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Đặng Thị Kim Oanh thuộc công trình Khu thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc Tải về
312945/UBND-PTNMT2945/UBND-PTNMT - 10/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị cấp giấy xác nhận kế hoạch môi trường trường tiểu học thuận minh 1 Tải về
322940/UBND-KT2940/UBND-KT - 10/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc đề nghị thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại xã Hàm Chính. Tải về
332932/UBND-KT2932/UBND-KT - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trương lập hồ sơ đầu tư sửa chữa cổng tường rào Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện. Tải về
342931/UBND-KT2931/UBND-KT - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục vận động nhân dân hiến đất để thực hiện công trình Đường Phú Long – Ma Lâm – Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc Tải về
352929/UBND-KT 2929/UBND-KT - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v đề nghị điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
362928/UBND-VX2928/UBND-VX - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v xét chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel tặng học bổng chương trình “Vì em hiếu học” tại tỉnh Bình Thuận năm 2017. Tải về
372922/UBND-NC2922/UBND-NC - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của ông Võ Văn Thiện - Phú Long Tải về
382917/UBND-PKTHT2917/UBND-PKTHT - 9/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v đăng ký bổ sung các cầu thuộc dự án LRAMP Tải về
392913/UBND-PLĐTBXH2913/UBND-PLĐTBXH - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản của Trung ương liên quan đến chính sách giảm nghèo. Tải về
402912/UBND-VX2912/UBND-VX - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện Về việc khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về việc giải quyết đơn xin cấp đất bổ sung của Chùa Hòa Phong, xã Hàm Đức. Tải về
412911/UBND-VP2911/UBND-VP - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v thực hiện một số nhiệm vụ liên quan theo Kết luận của Thường trực Huyện ủy. Tải về
422905/UBND-K2905/UBND-KT - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v giải quyết trường hợp xin điều chỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của bà Nguyễn Thị Nghĩa, thường trú thôn 1, xã Hàm Liêm. Tải về
432904/UBND-KT2904/UBND-KT - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v thẩm định Dự án đầu tư lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hàm Thuận Bắc.Tải về
442903/UBND-PNV 2903/UBND-PNV - 6/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện cử cán bộ cấp xã tham gia đào tạo lớp Tin học nâng cao Tải về
452899/UBND-KT2899/UBND-KT - 5/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v đề nghị chỉ đạo thi công hoàn thiện công trình kênh N23, N25, N29 xã Hàm Liêm.Tải về
462898/UBND-PNV2898/UBND-PNV - 5/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v rà soát, thống kê số liệu về tôn giáo. Tải về
472893/UBND-NC2893/UBND-NC - 5/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, tham mưu giải quyết đơn của các hộ dân thuộc thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm Tải về
482888/UBND-KT2888/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Em thường trú thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
492887/UBND-NC2887/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v khắc phục tồn tại, hạn chế qua giám sát. Tải về
502885/UBND-KT2885/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v công khai quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.Tải về
512884/UBND-KT2884/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Minh Tánh thường trú thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
522882/UBND-KT2882/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Ngọc Quang, thường trú thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
532881/UBND-KT2881/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Bảo Quốc, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận BắcTải về
542880/UBND-KT2880/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Loan, thường trú thôn 6, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.Tải về
552879/UBND-KT2879/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra việc thu hồi thửa đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Cảnh, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
562878/UBND-KT2878/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v xác minh, đề xuất tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã Đa Mi. Tải về
572872/UBND-KT2872/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT718 đoạn đi qua xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc Tải về
582869/UBND-PNV2869/UBND-PNV - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện chấm điểm tiêu chí hoạt động của UBND xã Hàm Liêm năm 2017 Tải về
592867/UBND-KT2867/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v giải quyết tồn đọng về giao đất ở đối với các hộ dân tại xã Hàm Liêm Tải về
602866/UBND-KT2866/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện khẩn trương thực hiện hoàn thành một số công việc liên quan để thực hiện việc giao đất cho các hộ dân trúng đấu giá đất ở tại khu dân cư Bến Lội – Lại An (giai đoạn 2), xã Hàm Thắng. Tải về
612865/UBND-KT2865/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v điều chỉnh, cắt giảm quy mô dự án Khu dân cư Hàm Thắng. Tải về
622864/UBND-KT2864/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, rà soát hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của các trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hàm Thắng. Tải về
632862/UBND-NC 2862/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v phúc đáp Công văn số 50/CVTA-DSST ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân huyện-Hồ Đức Phải-Ung Thị Ni Na Tải về
642861/UBND-NC2861/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v phúc đáp Công văn số 21/CVTA-DS ngày 06/3/2017 của Tòa án nhân dân huyện-Võ Thành Công-Phan Văn Hiệp Tải về
652860/UBND-NC2860/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v phúc đáp Công văn số 63/CVTA-DSST ngày 12/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện-Nguyễn Thanh Sơn-Nguyễn Thị Sương Tải về
662859/UBND-NC 2859/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v giải quyết đơn của ông Phạm Văn Mười - Hàm Liêm Tải về
672858/UBND-NC2858/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết vụ tranh chấp đất của ông Nguyễn Văn Hương Tải về
682858/UBND-NC2858/UBND-NC - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết vụ tranh chấp đất của ông Nguyễn Văn Hương Tải về
692857/UBND-KT2857/UBND-KT - 4/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu, đề xuất thẩm định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-Dự toán đo vẽ, lập bản đồ địa chính (trích đo) phục vụ công tác giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại xã Hàm Phú và La Dạ.Tải về
702856/UBND-VX2856/UBND-VX - 2/10/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng giai đoạn 2017-2020Tải về