DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số TT Ký hiệu Nội dung Tải về
12665/UBND-KT2665/UBND-KT - 15/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v gửi hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017 để xem xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng. Tải về
22664/UBND-TH2664/UBND-TH - 15/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến dư luận xã hội trong tháng 7 và tháng 8/2017. Tải về
32663/UBND-TH 2663/UBND-TH - 15/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X. Tải về
42661/UBND-PTNMT 2661/UBND-PTNMT - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện Về việc: Đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Trường tiểu học An Thịnh, huyện Hàm Thuận Bắc”. Tải về
52659/UBND-NC2659/UBND-NC - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v trả lời đơn ông Bùi Văn trọng,Hàm Phú Tải về
62658/UBND-VX2658/UBND-VX - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v chủ trương phục chế hiện vật, đầu tư xây dựng Đai trưng bày và trang trí Nhà Truyền thống xã Hàm Liêm. Tải về
72655/UBND-PNV2655/UBND-PNV - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v cử thành viên tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch Tải về
82654/UBND-PNV2654/UBND-PNV - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v báo cáo số liệu cán bộ có hưởng chế độ thù lao tại các Hội có tính chất đặc thù Tải về
92653/UBND-PNV2653/UBND-PNV - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v rà soát, báo cáo thực trạng trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở tôn giáo Tải về
102650/UBND-KT2650/UBND-KT - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v có ý kiến hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án – Hợp phần hệ thống cấp nước sạch huyện Hàm Thuận Bắc thuộc dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận.Tải về
112644/UBND-PKTHT2644/UBND-PKTHT - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Tải về
122643/UBND-PLĐTBXH2643/UBND-PLĐTBXH - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí Tải về
132640/UBND-VX2640/UBND-VX - 14/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v di dời trụ Ăng ten phát sóng của Trạm Truyền thanh xã Thuận HòaTải về
142639/UBND-PLĐTBXH2639/UBND-PLĐTBXH - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện Công văn V/v rà soát, khảo sát lập danh sách những hộ có nhu cầu chăn nuôi bò Tải về
152638/UBND-NC2638/UBND-NC - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai thực kết luận thanh tra- Hàm Hiệp Tải về
162637/UBND-PKTHT2637/UBND-PKTHT - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v cung cấp thông tin tài khoản nguồn thu phí đường bộ huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
172636/UBND-PLĐTBXH2636/UBND-PLĐTBXH - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện Công văn V/v V/v triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở hiện đang tạm bợ, dột nát, xiêu vẹo. Tải về
182634/UBND-NC2634/UBND-NC - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh. Tải về
192632/UBND-TH 2632/UBND-TH - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 phục vụ kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh (khóa X). Tải về
202631/UBND-KT2631/UBND-KT - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v ý kiến điều chỉnh chương trình giám sát môi trường trong Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước Cà Giang”Tải về
212630/UBND-PTCKH2630/UBND-PTCKH - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện phụ cấp, trợ cấp đối với vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tải về
222629/UBND-KT2629/UBND-KT - 13/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ tách thửa của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Tải về
232627/UBND-PTP2627/UBND-PTP - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai thu thập thông tin người di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn huyện Tải về
242625/UBND-KT2625/UBND-KT - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Tải về
252623/UBND-VP2623/UBND-VP - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v trả lời đơn kiến nghị của các tiểu thương chợ Phú Long Tải về
262622/UBND-NC2622/UBND-NC - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v giải quyết đơn của 04 hộ dân tại thôn 5, xã Hàm Đức Tải về
272621/UBND-KT 2621/UBND-KT - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v: góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Tải về
282620/UBND-NC2620/UBND-NC - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v giải quyết đơn của ông Bùi Thanh Hải Tải về
292619/UBND-NC2619/UBND-NC - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện CV V/v kiểm tra, tham mưu văn bản trả lời cho Tòa án nhân dân huyện-Nguyễn Văn Lý-Phạm Văn Cao Tải về
302618/UBND-NC2618/UBND-NC - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v cung cấp thông tin địa chính - Bùi Xuân QuốcTải về
312628/UBND-TH2628/UBND-TH - 12/9/2017 - Văn phòng HĐND&UBND huyện V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về