DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số TT Ký hiệu Nội dung Tải về
1749/UBND-PTCKH - 30/3/2018 V/v ý kiến về đầu tư dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 vào sân bay Phan Thiết theo hình thức hợp đồng BT. Tải về
2748/UBND-NC - 30/3/2018 V/v giải quyết đơn của các hộ dân thôn Đa Kim, xã Đa Mi Tải về
3744/UBND-PTCKH - 30/3/2018 V/v rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tải về
4729/UBND-PKTHT - 28/3/2018 V/v cung cấp danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
5721/UBND-PTCKH - 27/3/2018 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. Tải về
6720/UBND-BQLDA - 26/3/2018 V/v đề nghị ghi vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 và thanh toán chuẩn bị đầu tư cho các năm trước Tải về
7719/UBND-KT - 26/3/2018 V/v thực hiện xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tải về
8718/UBND-KT - 26/3/2018 V/v ý kiến về hồ sơ tách thửa của ông Hồng Văn Tiến, thường trú thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng và ông Quách Đại Tín, thường trú 1A/5 tổ 9, khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tải về
9717/UBND-KT - 26/3/2018 báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Tải về
1016/UBND-KT - 26/3/2018 chủ trương điều chỉnh không xây dựng nhánh rẽ từ đường dân sinh vào đường dẫn của hạng mục cầu Bến Ông Tượng thuộc công trình Đường từ Quốc lộ 28 đi cầu Bến Ông Tượng Tải về
11715/UBND-PTCKH - 26/3/2018 V/v báo cáo danh mục quy hoạch đã và đang lập hoặc điều chỉnh trên địa bàn huyện Tải về
12713/UBND-NC - 26/3/2018 V/v khẩn trương giải quyết việc hệ thống thoát nước ngoài Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc Tải về
13710/UBND-PVHTT - 26/3/2018 Rà soát, đăng ký xây dựng dịch vụ công vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai trong năm 2018 (Kèm theo phụ lục) Tải về
14709/UBND-PNV - 26/3/2018 V/v thực hiện thủ tục tiếp nhận thông báo. Tải về
15700/UBND-PTCKH - 23/3/2018 V/v chủ trương mua sắm 01 bộ bàn cho phòng họp hội trường của Trường MN Hướng Dương. Tải về
16699/UBND-PTCKH - 23/3/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 và Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/ 2017 của Chính phủ. Tải về
17691/UBND-VX - 23/3/2018 V/v tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý các đối tượng mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí trái pháp luật. Tải về
18690/UBND-ĐM - 23/3/2018 V/v báo cáo tình hình khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện Công văn số 618 và Thông tư 52 của Bộ Y tế. Tải về
19685/UBND-KT - 23/3/2018 V/v kiên quyết xử lý tự ý trồng cây trên khu đất dự kiến xây dựng công trình cấp nước thuộc thửa đất số 324, tờ bản đồ số 76, tại xã Hàm Liêm. Tải về
20683/UBND-VX - 22/3/2018 V/v chuẩn bị báo cáo làm việc với Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. Tải về
21682/UBND-VX - 22/3/2018 V/v nhắc nhở cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử huyện. Tải về
22681/UBND-KT - 22/3/2018 V/v hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Công ty TNHH Thuận Phước. Tải về
23680/UBND-TH - 22/3/2018 CV trien khai van ban cua trung uong Tải về
24679/UBND-PNV - 22/3/2018 V/v nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tải về
25678/UBND-PLĐTBXH - 22/3/2018 V/v đề nghị chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 hộ nghèo, xã La Dạ. Tải về
26677/UBND-PLĐTBXH - 22/3/2018 V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên. Tải về
27670/UBND-PTCKH - 20/3/2018 V/v chủ trương mua sắm 01 bộ bàn ghế họp hội đồng của Trường MG Hàm Hiệp. Tải về
28669/UBND-KT - 20/3/2018 V/v đề nghị giúp đỡ, cung cấp hồ sơ liên quan tại khu vực đất Nam kênh thoát lũ, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
29668/UBND-PNV - 19/3/2018 V/v hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động Tải về
30666/UBND-KT - 19/3/2018 V/v giải quyết việc tự ý giết mổ bò trên địa bàn xã Hàm Chính. Tải về
31664/UBND-VP - 19/3/2018 V/v bảo đảm trang phục cho lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ Tải về
32660/UBND-TH - 19/3/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
33655/UBND-KT - 19/3/2018 chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Sửa chữa và thiết bị nhà làm việc các phòng, ban huyện Tải về
34653/UBND-KT - 19/3/2018 khẩn trương thực hiện việc xét tính pháp lý về đất của các hộ dân thuộc công trình Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra – Tầm Hưng. Tải về
35651/UBND-KT - 16/3/2018 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân thuộc hộ nghèo năm 2018 ở xã khu vực II, III theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
36650/UBND-PKTHT - 16/3/2018 V/v chủ trương giải quyết việc xây dựng các hạng mục công trình của nhà thờ La Dày tại xã Đa Mi. Tải về
37635/UBND-NC - 15/3/2018 V/v rà soát lại toàn bộ các hồ sơ vi phạm của các hộ dân tại Khu dân cư Bến Lội- Lại An (giai đoạn 2), xã Hàm Thắng Tải về
38631/UBND-KT - 15/3/2018 V/v tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ tách thửa của bà Trần Thị Kiều Hạnh, tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
39630/UBND-KT - 15/3/2018 V/v rà soát, thống kê diện tích thanh long trên địa bàn huyện. Tải về
40527/UBND-BQL - 12/3/2018 V/v tham gia nhận giống vật nuôi của dự án sinh kế Chương trình phát triển vùng. Tải về
41525/UBND-PTCKH - 12/3/2018 V/v đăng ký danh mục công trình khen thưởng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 Tải về
42522/UBND-PNV - 9/3/2018 V/v thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP đợt II năm 2018. Tải về
43520/UBND-HC - 9/3/2018 V/v chấn chỉnh việc gửi, nhận văn bản điện tử liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Tải về
44519/UBND-KT - 9/3/2018 V/v triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1, năm 2018” trên địa bàn huyện. Tải về
45517/UBND-NC - 9/3/2018 CV V/v trả lời đơn của công dân -Nguyễn Thị Tuyết, Ma Lâm Tải về
46513/UBND-NC - 9/3/2018 CV V/v kiểm tra, xác minh và tham mưu văn bản trả lời cho Tòa án nhân dân tỉnh-Trần Công Trợ-Nghiêm Thành Sơn Tải về
47509/UBND-KT - 8/3/2018 vận động các hộ dân chấp thuận để thực hiện kéo dây điện thuộc công trình Đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên, đoạn qua xã Hàm Phú. Tải về
48507/UBND-TH - 8/3/2018 V/v triển khai giải quyết các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội. Tải về
49505/UBND-BQLDA - 8/3/2018 V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Hàm Liêm 2, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
50504/UBND-BQLDA - 8/3/2018 CÔNG VĂN: V/v gia hạn thời gian thi công hoàn thành gói thầu số 01 công trình Khu dân cư dọc kênh thoát lũ Tây Bến Lội - Lại An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
51503/UBND-PKTHT - 8/3/2018 V/v kết quả rà soát các công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn huyện. Tải về
52497/UBND-NC - 7/3/2018 V/v thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp quý I/2018. Tải về
53495/UBND-PCTT - 7/3/2018 V/v cử thành viên tham gia vào Tiểu ban PCTT & TKCN Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi năm 2018. Tải về
54490/UBND-PLĐTBXH - 6/3/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Tải về
55485/UBND-KT - 6/3/2018 V/v khẩn trương thưc hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 3602/UBND-KT, ngày 13/12/2017. Tải về
56482/UBND-PKTHT - 6/3/2018 V/v có ý kiến thẩm định về dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Hoa Anh Đức 1 tại xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
57480/UBND-KT - 6/3/2018 V/v xử lý cây gỗ chết khô tại khu dân cư thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa. Tải về
58479/UBND-KT - 6/3/2018 V/v ý kiến việc xin đào ao trữ nước để trồng cỏ, nuôi bò tại xã Thuận Hòa của bà Lê Thị Phụng. Tải về
59478/UBND-PNV - 6/3/2018 V/v đề nghị thẩm định định biên lao động của BQLDA ĐTXD huyện Hàm Thuận Bắc Tải về
60473/UBND-NC - 5/3/2018 CV V/v kiểm tra, xác minh và tham mưu văn bản trả lời cho Tòa án nhân dân huyện-Huỳnh Tỵ-Nguyễn Văn Mười Tải về
61471/UBND-ĐM - 5/3/2018 V/v chấn chỉnh giờ giấc tiếp âm và sơn bảo dưỡng trụ ĂngTen. Tải về
62469/UBND-PTCKH - 5/3/2018 V/v lựa chọn tuyến đường đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời thuộc công trình Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời Tải về
63468/UBND-TH - 5/3/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
64467/UBND-VP - 5/3/2018 V/v triển khai thực hiện việc củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Tải về
65465/UBND-NC - 5/3/2018 V/v chấm dứt thụ lý đơn kiến nghị của công dân -Nguyễn Thị Trúc Vân Tải về
66461/UBND-KT - 5/3/2018 V/v ý kiến góp ý vùng tưới chủ động trên 70% trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tải về
67460/UBND-PTCKH - 5/3/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh. Tải về
68459/UBND-PNV - 5/3/2018 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Tải về
69458/UBND-TH - 5/3/2018 V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XI). Tải về
70451/UBND-TH - 2/3/2018 V/v tham mưu kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền” năm 2018. Tải về