DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số TT Ký hiệu Nội dung Tải về
1450/UBND-TH - 2/3/2018 V/v tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X). Tải về
2414/UBND-TG - 1/3/2018 V/v công nhận tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với Chùa Hồng Pháp, xã Hồng Liêm. Tải về
3410/UBND-PLĐTBXH - 1/3/2018 báo cao thay doi doi tuong ho tro nha o Tải về
4405/UBND-KT - 1/3/2018 V/v xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa của ông Lê Quang Quân. Tải về
5400/UBND-KT - 28/2/2018 V/v ý kiến về quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến hồ sơ tách thửa của ông Bùi Anh Minh, thường trú thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng. Tải về
6395/UBND-PNV - 28/2/2018 V/v cử cán bộ tham dự khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 Tải về
7393/UBND-NC - 28/2/2018 V/v giải quyết việc đòi lại đất của các hộ dân tại thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm Tải về
8392/UBND-VX - 28/2/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh. Tải về
9388/UBND-KT - 28/2/2018 V/v giải quyết các vấn đề liên quan đến đất khu vực lòng hồ Sông Quao đăng trên báo Bình Thuận. Tải về
10387/UBND-KT - 28/2/2018 V/v xin chủ trương mua vắc xin lở mồm long móng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
11384/BCĐ - 27/2/2018 V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
12383/UBND-PLĐTBXH - 27/2/2018 V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên. Tải về
13381/UBND-KT - 27/2/2018 V/v triển khai khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2018 Tải về
14380/UBND-VX - 27/2/2018 V/v đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2017. Tải về
15351/UBND-PTNMT - 23/2/2018 Về việc: Đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “Xây dựng mới tuyến trung thế 2 mạch từ xã Hồng Liêm đến ngã 3 Gộp xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc để khai thác trạm 110kV_Lương Sơn”. Tải về
16349/UBND-KT - 22/2/2018 triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tải về
17347/UBND-PNV - 22/2/2018 V/v xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên. Tải về
18346/UBND-BQLDA - 22/2/2018 V/v đề nghị chuyển kinh phí xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hồng Liêm về Kho bạc Nhà nước Hàm Thuận Bắc để thanh toán. Tải về
19328/UBND-VP - 9/2/2018 V/v giao bổ sung chỉ tiêu Thanh niên nhập ngũ năm 2018 . Tải về
20325/UBND-KT - 9/2/2018 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tải về
21323/UBND-NC - 9/2/2018 V/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Tải về
22322/UBND-KT - 9/2/2018 phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Bảo hiểm PIV Đông Nam Bộ triển khai bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện. Tải về
23321/UBND-KT - 9/2/2018 chủ trương bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đỗ Văn Trai đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng thuộc công trình đường dây điện 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây và công trình đường dây điện 500kV Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên (đoạn qua xã Hồng Liêm). Tải về
24320/UBND-VX - 9/2/2018 V/v tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 40, 41-CTr/TU của Tỉnh ủy. Tải về
25319/UBND-TH - 9/2/2018 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch 385/KH-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh. Tải về
26318/UBND-KT - 9/2/2018 V/v thực hiện khảo sát phục vụ lập Báo cáo đầu tư dự án Triển khai ISO điện tử. Tải về
27315/UBND-KT - 9/2/2018 xác định phần đất chồng lấn hành lang an toàn đường sắt Mương Mán-Phan Thiết của dự án cửa hàng xăng dầu Phú Hội Tải về
28308/UBND-NC - 8/2/2018 V/v kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm đơn của bà Đoàn Thị Bảy, xã Hàm Hiệp Tải về
29307/UBND-VX - 8/2/2018 V/v chấp thuận cho Đoàn phim được thực hiện các cảnh quay tại các địa điểm của huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
30303/UBND-PLĐTBXH - 8/2/2018 Về việc tình hình chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trợ cấp xã hội theo Nghị định 136 Tải về
31302/UBND-VX - 8/2/2018 V/v báo cáo các xã, thị trấn sử dụng Công báo điện tử. Tải về
32301/UBND-KT - 8/2/2018 có ý kiến dự án đầu tư điện mặt trời tại xã Hàm Liêm. Tải về
33299/UBND-KT - 8/2/2018 V/v đề xuất các khu vực đưa vào kế hoạch đấu giá khoáng sản năm 2018. Tải về
34298/UBND-KT - 8/2/2018 V/v ý kiến về quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng liên quan đến hồ sơ xin tách thửa của bà Võ Thị Chín, thường trú tại thôn Thắng Hòa, xã Hàm Thắng. Tải về
35293/UBND-KT - 8/2/2018 V/v thực hiện xét miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Tải về
36292/UBND-PNV - 7/2/2018 V/v chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong công tác CCHC qua chỉ số xếp loại CCHC năm 2017 Tải về
37291/UBND-PNV - 7/2/2018 V/v báo cáo, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng đã đầu tư tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã Tải về
38290/UBND-PNV - 7/2/2018 V/v báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức hành chính năm 2018 Tải về
39286/UBND-KT - 7/2/2018 V/v đề xuất lại quy hoạch điểm chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
40285/UBND-KT - 7/2/2018 V/v tham mưu giải quyết hoạt động chăn nuôi gà, vịt của ông Lê Tuấn tại thôn 3, xã Hàm Liêm. Tải về
41284/UBND-KT - 7/2/2018 V/v tình hình đầu tư các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
42280/UBND-VX - 6/2/2018 V/v tăng cường sử dụng Công báo điện tử tại các xã, thị trấn. Tải về
43263/UBND-PLĐTBXH - 5/2/2018 V/v báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên. Tải về
44261/UBND-VP - 5/2/2018 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kiểm soát thủ tục hành chính. Tải về
45260/UBND-TH - 5/2/2018 triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
46259/UBND-TH - 5/2/2018 điều động lực lượng DQTV huấn luyện chiến đấu và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Tải về
47257/UBND-PKTHT - 5/2/2018 V/v có ý kiến thẩm định về dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Quỳnh Nguyên tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
48256/UBND-PKTHT - 5/2/2018 V/v phát động phong trào ra quân làm giao thông nông thôn năm 2018. Tải về
49255/UBND-VX - 5/2/2018 V/v xin chủ trương lập hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với Chùa Hồng Pháp, xã Hồng Liêm. Tải về
50247/UBND-PNV - 2/2/2018 V/v báo cáo việc rà soát nội dung phân công, phân cấp. Tải về
51246/UBND-KT - 2/2/2018 triển khai thực hiện Nghị Quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tải về
52245/UBND-KT - 2/2/2018 đẩy mạnh công tác vận động các hộ dân hiến đất bàn giao mặt bằng xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường Sa Ra – Tầm Hưng. Tải về
53243/UBND-KT - 2/2/2018 V/v triển khai Kế hoạch vay vốn xây bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước vùng khô hạn trên địa bàn huyện năm 2018. Tải về
54242/UBND-KT - 2/2/2018 V/v đề nghị bổ sung phạm vi, đối tượng áp dụng đào ao trữ nước và nhu cầu xây bể chứa nước. Tải về
55241/UBND-PTCKH - 2/2/2018 v/v đề nghị chuyển vốn các công trình vốn ngân sách tập trung tỉnh và vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ năm 2018 về Kho bạc Nhà nước huyện Hàm Thuận Bắc để thanh toán. Tải về
56240/UBND-KT - 2/2/2018 V/v quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất của ông Lê Tấn Điệp, xã Hàm Thắng. Tải về
57228/UBND-PNV - 1/2/2018 V/v cho phép tổ chức lễ tấu chức Thầy cả Vỗ Tải về
58225/UBND-KT - 31/1/2018 V/v kiểm tra, tham mưu việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trần Ngọc Đông, thường trú thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về
59224/UBND-KT - 31/1/2018 V/v cử thành viên tham gia Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Thuận năm 2018. Tải về
60223/UBND-KT - 31/1/2018 V/v tiếp tục xử lý hành vi đổ đất trên đất trồng lúa và lấp mương thoát nước của bà Phan Thị Tố Trang. Tải về
61222/UBND-PTCKH - 1/2/2018 triển khai thực hiện Công văn số 267/UBND-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tải về
62 221/UBND-NC - 31/1/2018 V/v xử lý hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất lâm nghiệp trong tiểu khu 183 đối với ông Trần Văn Dãnh (Tý cụt), thường trú thôn Đa Kim, xã Đa Mi. Tải về
63218/UBND-NC - 31/1/2018 V/v gia hạn thời gian giải quyết đơn của ông Đặng Văn Sanh, thường trú khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm Tải về
64217/UBND-VP - 31/1/2017 chủ trương hoán đổi vị trí giao đất của hộ ông Hồ Văn Đức và hộ bà Trần Thị Nữ tại khu tái định cư hệ thống giao thông 1&2 thị trấn Ma Lâm Tải về
65216/UBND-TH - 31/1/2018 V/v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương. Tải về
66213/UBND-TH - 31/1/2018 V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tải về
67212/UBND-NC - 31/1/2018 V/v tham mưu có ý kiến vụ khiếu kiện của ông Lê Thành Kỳ Tải về
68211/UBND-VP - 31/1/2018 V/v tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện. Tải về
69 210/UBND-KT - 31/1/2018 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. - Đỗ Văn Khá Tải về
70209/UBND-KT - 31/1/2018 V/v xin thuê đất của ông Huỳnh Thanh Hải, thường trú khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tải về